Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 294/KH-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 294.-10.11-kh-ung-pho-su-co-bao-dam-an-toan-thongtin-mang-trong-cac-co-quan-nha-nuoc-tren-dia-ban-huyen-tk-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành