Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 916/BC-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 916.10.11-bao-cao-so-bo-ngheo-nam-2023.pdf
kem-916-theo-bao-cao-so-bo-nam-2023-08.11.2023-.xlsx
Cơ quan ban hành