Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 915/BC-BCĐ
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 915.10.11-bc-kq-phong-trao-tddkxddsvh-nam-2023-2-.pdf
kem-915-bieu-02-kem-theo-bc.docx
kem-915-bieu-so-01-kem-theo-bc-2-.doc
Cơ quan ban hành