Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XX) về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2023
Số ký hiệu văn bản 914/BC-BCĐ
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XX) về phát triển Du lịch - Dịch vụ bền vững năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 914.-10.11-bao-cao.pdf
kem-914-phu-luc-1-kem-de-cuong.docx
kem-914-phu-luc-2-kem-de-cuong-autosaved-.doc
Cơ quan ban hành