V/v tuyên truyền tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 2259/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2259-10.11-cv-tuyen-truyen-tham-gia-cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tuyen-tim-hieu-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc.pdf
Cơ quan ban hành