V/v triển khai cấp miễn phí Chữ ký số từ xa cho người dân trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2256/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai cấp miễn phí Chữ ký số từ xa cho người dân trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2256.-10.11-cv-trien-khai-cap-mien-phi-chu-ky-so-tu-xa-cho-nguoi-dan-tren-dia-ban.pdf
Cơ quan ban hành