Báo cáo Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2023; thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 913/BC-UBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2023; thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 913.-10.11-bao-cao-quy-che-dan-chu-nam-2023.-ban-sua.pdf
Cơ quan ban hành