Báo cáo kết quả thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 906/BC-BCĐ
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện xã đạt tiêu chí quốc gia y tế xã năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 906.-7.11-bc-ket-qua-thuc-hien-xa-dat-tieu-chi-quoc-gia-ve-y-te-.pdf
bieu-kem-theo-bao-cao-906.pdf
Cơ quan ban hành