Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Số ký hiệu văn bản 292/KH-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 292.-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-mtqggnbv-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành