Kế hoạch Lễ phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2023-2024.
Số ký hiệu văn bản 291/KH-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Lễ phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm học 2023-2024.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 291.-kh-le-phat-dong-trao-tang-mu-bao-hiem-cho-hoc-sinh-lop-1-va-tuyen-truyen-giao-duc-ve-an-toan-giao-thong-nam-hoc-2023_2024-.pdf
Cơ quan ban hành