V.v triển khai việc xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2225/UBND-NV
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung V.v triển khai việc xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2225.-6.11-cv-cong-khai-bo-chi-so-cchc-nam-2023-va-ke-hoach-thuc-hien.pdf
kem-2225.-cong-van-so-1889-don-doc-cac-nhiem-vu-cchc-1-.pdf
kem-2225-chi-so-cchc-cap-so-nganh-va-ubnd-cap-huyen-cap-xa-ban-trinh-.pdf
kem-2225-cv-phoi-hop-cai-thien-chi-so-cchc-tren-trang-thong-tin-dien-tu-huyen-1-.pdf
kem-2225-ke-hoach-xac-dinh-chi-so-cchc-nam-2023-cua-tinh.pdf
kem-2225-qd-bo-chi-so-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành