Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Số ký hiệu văn bản 289/KH-UBND
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2810-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cac-mo-hinh-diem-trong-de-an-06-t11.pdf
Cơ quan ban hành