Quyết định phân bổ số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2964/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phân bổ số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-2964-phan-bo-so-nguoi-don-vi-su-nghiep-cong-lap.pdf
Cơ quan ban hành