V/v triển khai văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ đợt 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2084/UBND-NV
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai văn bản quy phạm pháp luật ngành Nội vụ đợt 4 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2084.-cv-trien-khai-van-ban-quy-pham-phap-luat-nganh-noi-vu-dot-4-.pdf
kem-2084.-cac-vbqppl-quy-iv.rar
Cơ quan ban hành