Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 865/BC-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.10.23-bc-9-thang-dau-nam-phuong-huong-nv-3-thang-cuoi-nam.pdf
Cơ quan ban hành