Kế hoạch Thực hiện công tác tuyển quân năm 2024
Số ký hiệu văn bản 284/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác tuyển quân năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 284.-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-tuyen-quan-nam-2024.pdf
Cơ quan ban hành