Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 864/BC-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-864.-09-9-thang-va-thang-9-bc.pdf
Cơ quan ban hành