Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 860/BC-UBND
Ngày ban hành 17/10/2023
Ngày hiệu lực 17/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả đào tạo, bồi dưỡng huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-860.-dao-tao-boi-duong-nam-2023.pdf
bc-860.-dao-tao-boi-duong-nam-2023.xlsx
Cơ quan ban hành