Báo cáo Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Phong trào thị đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 856/BC-UBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Phong trào thị đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-856-13.10.2023-bao-cao-so-ket-pttd-ca-nuoc-chung-suc-xd-ntm-_-ban-chuan-.pdf
Cơ quan ban hành