BC Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,tầm nhìn đến năm 2030 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Trùng Khánh tháng 10/2023 (Từ ngày 13/9/2023 đến ngày 11/10/2023)
Số ký hiệu văn bản 854/BC-TCTTKĐA
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung BC Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,tầm nhìn đến năm 2030 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Trùng Khánh tháng 10/2023 (Từ ngày 13/9/2023 đến ngày 11/10/2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-854-13.10.2023-bao-cao-t10.2023-de-an-06-ubnd-huyen.pdf
kem-bc-854-phu-luc-iii-28-dvc-thang-10.docx
kem-bc-854-trung-khanh-thang-10.2023-trong-cand.xlsx
Cơ quan ban hành