Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội chợ thương mại huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 282.-13.10-ke-hoach-to-chuc-hoi-cho-thuong-mai-huyen-trung-khanh-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành