Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2023
Số ký hiệu văn bản 279/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 279.-ke-hoach-to-chuc-hop-hdnvqs-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành