Kế hoạch Phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023
Số ký hiệu văn bản 278/KH-BCĐ
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày hiệu lực 10/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phúc tra kết quả thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 278.-ke-hoach-phuc-tra-ket-qua-thuc-hien-tcqgvytx-2023.pdf
278.-bang-kiem-theo-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-y-te-xa-2023-qd-so-1300-.xls
Cơ quan ban hành