V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Trùng Khánh.
Số ký hiệu văn bản 2019/UBND-NV
Ngày ban hành 09/10/2023
Ngày hiệu lực 09/10/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Trùng Khánh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2019.-cv-trien-khai-huong-dan-xay-dung-de-an-vi-tri-viec-lam.pdf
2019.-mau-de-an-vtvl-cong-chuc-.docx
2019.-mau-de-an-vtvl-vien-chuc.docx
Cơ quan ban hành