kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 274/KH-UBND
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực 05/10/2023
Trích yếu nội dung kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 274.ke-hoach-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành