Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 270/KH-UBND
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 20/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 270.-kh-thuc-hien-nq-18-tu-cua-ubnd-huyen.pdf
Cơ quan ban hành