Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/9 đến 01/10/2023
Số ký hiệu văn bản 819/BC-UBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 29/9 đến 01/10/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 819.-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-29-9-den-01-10-2023.pdf
Cơ quan ban hành