Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số huyện Trùng Khánh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 266/KH-UBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số huyện Trùng Khánh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 266.-ke-hoach-nang-cao-chi-so-chuyen-doi-so-tinh-cao-bang-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành