Điều lệ Tổ chức giải Tung Còn, Lày Cỏ tại Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1979/ĐL-UBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Điều lệ Tổ chức giải Tung Còn, Lày Cỏ tại Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1979.-dieu-le-to-chuc-giai-tung-con-lay-co-tai-le-hoi-dl-thac-ban-gioc-nam-2023.pdf
1979.-dang-ky-.docx
Cơ quan ban hành