Kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Trùng Khánh giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 265/KH-UBND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Trùng Khánh giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 265.ke-hoach-thu-thap-cap-nhat-chinh-sua-tong-hop-thong-tin-nguoi-lao-dong.pdf
kem-265.-mau-so-03.docx
Cơ quan ban hành