Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Nông Quang Pháo - Tổ 3, TT Trùng Khánh)
Số ký hiệu văn bản 2721/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Nông Quang Pháo - Tổ 3, TT Trùng Khánh)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2721.-qd-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-nong-quang-phao-to-3-tt-trung-khanh-.pdf
Cơ quan ban hành