V/v thực hiện các phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 1961/UBND-NV
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1961.-cv-ve-thuc-hien-cac-phieu-chuyen-dao-tao-boi-duong.pdf
1.-thu-tu-dai-su-quan-lien-hiep-vuong-quoc-anh-va-bac-ai-len-tai-vn.pdf
2.-cong-van-mo-lop-chuyen-vien.pdf
3.-tt-vpcp_11092023-signed.pdf
4.-bc-tu-ve-cong-tac-dan-van.pdf
5.-qd-ttg_13092023-signed.pdf
Cơ quan ban hành