V/v hướng dẫn thủ tục và cách tính kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND.
Số ký hiệu văn bản 1952/UBND-NV
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thủ tục và cách tính kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1952.-cv-huong-dan-thuc-hien-nghi-quyet-so-32-cua-hdnd-tinh.pdf
kem-1952.-bieu-tinh-toan-kinh-phi-nghi-quyet-32-va-bhxh.xls
kem-1952.-nghi-quyet-so-32-cua-hdnd-tinh.pdf
Cơ quan ban hành