Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 262/KH-UBND
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 262.-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-21.pdf
Cơ quan ban hành