Kế hoạch chi tiết Phân công thực hiện các nội dung tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 260/KH-UBND
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch chi tiết Phân công thực hiện các nội dung tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 260.-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-cac-noi-dung-nhiem-vu-to-chuc-le-hoi-thac-ban-gioc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành