V/v đôn đốc hoàn thiện thông tin cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 1922/UBND-NV
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc hoàn thiện thông tin cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1922.-cv-don-doc-hoan-thien-thong-tin-co-so-du-lieu-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.pdf
Cơ quan ban hành