Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2022 (dự án 2) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu văn bản 2714/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2022 (dự án 2) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2714.-quyet-dinh.pdf
Cơ quan ban hành