Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 258/KH-UBND
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 258.ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-tieu-du-an-2-cua-du-an-6-thuoc-chuong-trinh-mtqggnbv-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành