Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 2677/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày hiệu lực 22/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2677.-qd-khen-trong-phong-trao-xay-dung-nong-thon-moi.pdf
kem-2677.-tt-bb-bc-tom-tat-thanh-tich-cac-tt-cn-cua-vp-ntm-huyen-tk.pdf
Cơ quan ban hành