V/v tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Số ký hiệu văn bản 1910/UBND-CAH
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1910.-tham-muu-ubnd-huyen-ve-trang-bi-binh-chua-chay-1-.pdf
Cơ quan ban hành