Kế hoạch Triển khai văn bản pháp luật quý III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 254/KH-HĐPL
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai văn bản pháp luật quý III năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 254.-kh-trien-khai-van-ban-phap-luat-quy-iii-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành