Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 248/KH-UBND
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 248.-ke-hoach-trien-khai-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-nam-hoc-2023_2024-cua-nganh-gd-tren-dia-ban-huyen.pdf
Cơ quan ban hành