V/v triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1874/UBND-VP
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1874.-phieu-chuyen-nghi-quyet-so-128.pdf
1874.-128_nq-cp_14082023_1-signed.pdf
1874.-2023-09-18t162047.244.pdf
Cơ quan ban hành