V/v triển khai thực hiện Nghị định 64/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1876/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị định 64/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1876.cv-ve-viec-trien-khai-nghi-dinh-642023nd-cp-ngay-2382023-cua-chinh-phu-.pdf
1876.-nghi-dinh-64.pdf
Cơ quan ban hành