Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8 tháng đầu năm 2023;phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 795/BC-UBND
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8 tháng đầu năm 2023;phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 795.-bao-cao-ct-mtqg-8-thang-dau-nam-2023-tom-tat-.pdf
Cơ quan ban hành