Báo cáo Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Trùng Khánh tháng 9/2023 (Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023)
Số ký hiệu văn bản 781/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Trùng Khánh tháng 9/2023 (Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 781.-bao-cao-t9.2023-de-an-06-ubnd-huyen.pdf
781.-phu-luc-ii-25-dvc-thang-9.docx
781.-phu-luc-iii-28-dvc-thang-9.docx
781.-phu-luc-thang-9.xlsx
Cơ quan ban hành