Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính năm 2024, giai đoạn 2024-2025
Số ký hiệu văn bản 246/KH-UBND
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính năm 2024, giai đoạn 2024-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 246.-23.9.13-kh-thuc-hien-tu-chu-truong-hoc.pdf
Cơ quan ban hành