Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 770/BC-UBND
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày hiệu lực 13/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 770.-bc-thang-8.2023.pdf
Cơ quan ban hành