V/v thông tin, tuyên truyền Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1814/UBND-VHTT
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung V/v thông tin, tuyên truyền Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1814.-cv-thong-tin-tuyen-truyen-tuan-van-hoa-the-thao-du-lich-va-le-hoi-du-lich-thac-ban-gioc-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành