Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 08-10/9/2023
Số ký hiệu văn bản 766/BC-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 08-10/9/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 766.-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-trung-khanh-ngay-08-10-9-2023.pdf
Cơ quan ban hành